Здружение на Сервисери за Ладење и Климатизација

Услужна Комора при Сојуз на Стопански Комори на Македонија

ул. Прашка 23, 1000 Скопје, Р. Македонија
e-mail: vasil.ciconkov@energija.com.mk
iseso@sojuzkomori.org.mk